Lifestyle Shopping

บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน มีตรวจแบบไหนบ้าง

บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน

บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานสร้างความสบายใจให้เพื่อนร่วมงาน และก่อเกิดสังคมการทำงานที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคภัย โดยการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในร่างกายมนุษย์ในปัจจุบันนี้ มีวิธีการตรวจที่ค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้นก่อนที่คุณจะใช้บริการตรวจ โควิด-19 ก่อนเข้าทำงาน จึงจะมาแนะนำการตรวจ 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ในขณะนี้กัน  

แนะนำ 3 บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน 

1. การทดสอบระดับโมเลกุล (การทดสอบ RNA หรือ PCR) 

การทดสอบวินิจฉัยประเภทนี้ ถือว่ามีความละเอียดอ่อนที่สุดในการตรวจหาการติดเชื้อทั้งหมด และผลลัพธ์มีความแม่นยำสูง โดยจะมีการเก็บน้ำมูกจากจมูก หรือลำคอของคุณโดย ที่เก็บเชื้อทำความสะอาดแบบพิเศษ 

2. การทดสอบแอนติเจน (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) 

การทดสอบวินิจฉัยประเภทนี้มักเหมาะแก่การทดสอบอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเวลาในการตอบสนองเร็วกว่าการทดสอบ RNA มาก อีกทั้งการผลิตชุดตรวจยังถูกกว่าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การทดสอบแอนติเจนจึงถูกใช้เพื่อคัดกรองผู้คนจำนวนมาก เช่น ที่สนามบิน หรือบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมาก การทดสอบแอนติเจน จะทำงานในลักษณะเดียวกับการทดสอบระดับโมเลกุล ซึ่งจะมีการกวาดหลังจมูกหรือลำคอของคุณ เพื่อเก็บตัวอย่างสำหรับการทดสอบ แต่แทนที่จะรอผลเป็นวัน การทดสอบแอนติเจน สามารถให้ผลลัพธ์ได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น  

3. การทดสอบแอนติบอดี (การทดสอบทางซีรัมวิทยาหรือการตรวจเลือด) 

การทดสอบนี้เป็นการหาแอนติบอดีที่กระทำต่อเชื้อโควิด แอนติบอดีคือโปรตีนที่ระบบภูมิคุ้มกันของคุณสร้างขึ้น เพื่อต่อสู้กับผู้บุกรุกจากนอกร่างกาย เช่นการบุกรุกของเชื้อไวรัส การทดสอบแอนติบอดี COVID-19 แต่ข้อเสีย คือ แอนติบอดีจะตรวจไม่พบ จนกว่าจะมีการติดเชื้ออย่างน้อยหลายวันหลังจากเริ่มติดเชื้อ  

ซึ่งจากคำแนะนำเหล่านี้คุณจะเห็นได้ว่าวิธีการตรวจเชื้อโควิดในแต่ละรูปแบบนั้น ก็มีวิธีการหาเชื้อที่แตกต่างกันไป มีความเร็วและความช้าในการตรวจสอบหาเชื้อที่แตกต่างกันอีกไปด้วย แต่ไม่ว่าจะตรวจด้วยวิธีไหน ก็ควรที่จะตรวจซ้ำ 2 รอบเพราะเผื่อในกรณีที่เชื้อยังไม่ฟักตัวในช่วงการตรวจครั้งแรก หรืออาจจะเป็นผลหลอก ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ และเมื่อตรวจพบซ้ำ 2 รอบแล้วไม่พบเชื้อก็ถือว่าสบายใจได้แต่เปลาะหนึ่ง 

หลังจากนั้นก็ขอให้คุณหมั่นทำความสะอาดมือและรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่ปลอดโรคโควิด และใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไม่นำเชื้อไปแพร่ต่อให้แก่คนที่คุณรัก และบริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน จึงเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ 

Similar Posts