Lifestyle

ปัญหาเรื่องการกำจัดปลวก

กำจัดปลวก

การกำจัดปลวก เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะสามารถช่วยให้อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างมาจากวัสดุไม้นั้นให้ปลอดภัยและมีความแข็งแรง สามารถทนและแบกรับปริมาณน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แน่นอนว่าปลวกนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สำคัญของไม้เลยก็ว่าได้ ถ้าเจ้าของที่พักอาศัยนั้นปล่อยปละละเลยจนปลวกนั้นกัดกินเนื้อไม้ต่อไป แน่นอนว่าความแข็งแรงของโครงสร้างของอาคารนั้น ๆ จะเสื่อมถอยลงไปอย่างแน่นอน และเป็นอันตรายต่อไปในอนาคตอีกยาว  

ชีวิตของปลวก 

ก่อนที่จะมาทราบถึงวิธีการกำจัดปลวกทางที่ดีเราควรรู้จักเจ้าปลวกตัวปัญหานี้ก่อนค่ะ ว่าเหตุใดทำไมเจ้าปลวกนั้นถึงชื่นชอบในการทำลายวัสดุที่เป็นไม้ด้วย สาเหตุนั้นก็สามารถทราบได้จากการศึกษาถึงวงจรชีวิตและกายภาพของปลวกกันก่อน โดยจากการศึกษาและค้นคว้าจากทีมนักวิจัยต่างประเทศก็ได้ทราบวาภายในลำไส้ของปลวกนั้นมีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดอาศัยอยู่ สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะอาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือหากมีตัวใดตัวหนึ่งเสียชีวิต ก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดนั้นเสียชีวิตตามไปด้วย โดยสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมีชื่อว่า โพรโตซัวในลำไส้ปลวกนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือการย่อยสลายเนื้อไม้ให้กลายเป็นสารอาหารและนำไปเป็นพลังงานให้แก่ปลวกในการดำรงชีวิตต่อไป 

วิธีการกำจัดปลวกด้วยวิธีทางธรรมชาติ 

ปัจจุบันมีวิธีการกำจัดปลวกอยู่มากมายหลากหลายวิธี วันนี้เราจะมาทำเสนอเพื่อน ๆ กันค่ะ ว่าวิธีการทางธรรมชาตินี้จะสามารถกำจัดปลวกได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะหรือปัจจัยบางอย่างดังต่อไปนี้ 

  1. การสร้างกับดักในการล่อปลวก 

การสร้างกับดักจะเป็นการลดจำนวนประชากรของปลวกให้น้อยลงจากที่ที่ปลวกนั้นอาศัยอยู่ โดยการนำแผ่นไม้ที่ไม่ใช้งานแล้วมาทำให้เปียกชื้นโดนการพรมน้ำ จากนั้นนำไปวางไว้ใกล้ ๆ กับอุปกรณ์หรือเฟอนิเจอร์ที่ปลวกกำลังสร้างความเสียหายอยู่ วิธีนี้จะเป็นล่อปลวกให้ออกมาแล้วกินกับดักที่เราทำขึ้นมา เพราะเนื่องจากทางธรรมชาติปลวกนั้นจะชอบอาศัยอยู่ในที่มีความชื้นอยู่มาก อีกทั้งเนื้อไม้ที่ชุ่มน้ำจะทำให้การกินเนื้อไม้ของปลวกง่ายขึ้นด้วย จากนั้นก็นำเมื้อที่เปียกชื้นเหล่านี้ไปทำการเผาทำลายต่อไป เพื่อลดจำนวนประชากรของปลวกภายในที่พักอาศัยลง 

  1. การกำจัดปลวกด้วยพืช 

พืชที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว เช่น กระเทียม ตะไคร้ ใบมะกรูด ที่เหลือมาจากการทำอาหาร โดยจะนำใบมาสับเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ แล้วผสมกับเหล้าขาว และเจือจางความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลง จากนั้นทิ้งหมักไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน ในส่วนของวิธีการใช้ก็ให้ฉีดลงไปยังอุปกรณ์ที่มีปลวกอาศัยอยู่ทุกวัน ก็จะช่วยให้ปลวกนั้นมีจำนวนประชากรค่อย ๆ ลดน้อยลงได้แล้วค่ะ  

Similar Posts