มารู้จักกับการ จดทะเบียน บริษัท ราคา มีเท่าใดบ้าง


จดทะเบียน บริษัท ราคา

ในการจดทะเบียนบริษัทนั้นจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการว่าบริษัทนั้น ๆ ผ่านการรับรองมาแล้วว่าให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณภาพเหมาะต่อการเป็นบริษัท การที่จะจดทะเบียนได้นั้นต้องมีทุนมากพอจดทะเบียนด้วย ในบทความจะมากล่าวถึงการ จดทะเบียน บริษัท ราคา ว่ามีราคาใดบ้างจึงสามารถจดทะเบียนได้ 

ความหมายของทุนจดทะเบียนบริษัท 

ทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นเงินจำนวนหนึ่งของผู้ร่วมทุนหรือผู้ก่อตั้งที่ทำข้อตกลงว่าจะใช้เงินทุนจำนวนเท่าไหร่เพื่อแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งทุน จดทะเบียน บริษัท ราคา เท่าไหร่บ้างนั้นจะอยู่ในหนังสือรับรองของบริษัท โดยระบุตามกฎหมายได้ว่า ผู้ก่อตั้งหรือผู้ร่วมลงทุนนั้นอย่างต่ำต้องมีจำนวน 3 คน หรืออาจมีมากกว่านั้นก็ได้ โดยแบ่งแต่ละหุ้นออกมาเท่า ๆ กันซึ่งราคาต่อหนึ่งหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท การจดทะเบียนบริษัทนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับนักธุรกิจทุกคน เนื่องจากเป็นการรับรองได้ว่าบริษัทเปิดอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ หากบริษัทไหนมีทุนในการจดทะเบียนสูง จะทำให้ผู้จ้างสบายใจมากกว่าบริษัทที่มีทุนการจดทะเบียนต่ำ เพราะถ้ามีปัญหาจนถึงต้องฟ้องร้องแล้วมีค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ ก็จะสามารถจ่ายค่าเสียหายได้มากกว่า เรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมาก 

ควรจดทะเบียนบริษัทจำนวนเท่าใด 

หลายคนอาจสงสัยว่า จดทะเบียน บริษัท ราคา เท่าไหร่ดีที่จะทำให้บริษัทนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งราคาที่นิยมใช้จดทะเบียนนั้นจะเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้ต้องจดทะเบียนด้วยเงินจำนวนนี้เพราะอัตราค่าธรรมเนียม โดยกฎหมายได้กำหนดว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียนั้นเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ไม่ว่าจะจดทะเบียนด้วยเงินจำนวน 1 ล้านบาทหรือ 1 แสนบาทก็ตาม ต่างก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่ากัน แต่การที่จดทะเบียนด้วยเงินจำนวนมากนี้จะช่วยให้บริษัทน่าเชื่อถือ อีกทั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีก 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท จึงไม่แปลกที่นักธุรกิจส่วนใหญ่จะจดทะเบียนที่เงิน 1 ล้านบาทนั่นเอง  

จากบทความจะเห็นว่า การ จดทะเบียน บริษัท ราคา ที่นักธุรกิจนิยมก็คือเงินจำนวน 1 ล้านบาท เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก อีกทั้งยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วย ซึ่งผู้จ้างส่วนใหญ่จะจ้างบริษัทที่มีเงินทุนการจดทะเบียนมากกว่าบริษัทที่มีทุนน้อย อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่บริษัทล้มละลายด้วย การที่บริษัทมีความเสี่ยงล้มละลายส่วนหนึ่งก็เพราะมีเงินหมุนเวียนน้อยหรือก็คือเงินทุนจดทะเบียนต่ำ ทำให้ลูกค้าไม่เชื่อถือ