Lifestyle

มารู้จักกับ เกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ เป็นเกียร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการทำงานของเครื่องยนต์ โดยเกียร์ชนิดนี้จะอยู่ในมอเตอร์ สามารถตอบสนองต่อการใช้งานรูปแบบนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เครื่องยนต์ควรมี บทความนี้จะมาพูดถึงเกียร์ทดรอบว่าเป็นเกียร์แบบไหนแล้วมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง 

เกียร์ทดรอบ คือ ? 

สำหรับความหมายของ เกียร์ทดรอบ ซึ่งในภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Gear reducer หรือเรียกได้อีกอย่างคือ Worm Gear นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ใช้ส่งกำลังแบบปิดอิสระ เพิ่มแรงบิด ลดความเร็ว จุดประสงค์คือการตอบสนองต่อมอเตอร์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมเครื่องยนต์ให้เคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้น กำลังการส่งมีสูง ออกแบบโครงสร้างของเกียร์นี้จะเป็นไปตามหลักของโมดูลาร์ ทำให้ง่ายในการรักษาและการใช้งาน มีความคงทน ใช้ได้นาน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกียร์กับเครื่องจักรซึ่งเป็นที่นิยมมาก  

เกียร์ทดรอบ มีหลักการทำงานอย่างไร 

การทำงานของเกียร์ทดรอบนี้ทำงานโดยใช้เครื่องส่งกำลังไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ มีหน้าที่ส่งกำลังผ่านทางเกียร์ชนิดนี้ ลดการหมุนซึ่งส่งจากเครื่องไปยังมอเตอร์ผ่านฟันเฟือง หรือเพิ่มแรงบิด แต่กำลังขับนั้นเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เกียร์ที่เลือกใช้นั้นมีหลายแบบ ได้แก่ 

  • เกียร์ทดแบบทรงตั้ง ส่งกำลังโดยใช้สายพาน, เฟือง, ยอย, โซ่ หรือคับปลิ้ง  
  • เกียร์ทดเพลาจะอยู่ทางด้านล่างและออกทางด้านข้าง ส่งกำลังโดยมอเตอร์ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป  
  • เกียร์ทดแบบตั้ง จะยกเพลาขึ้นไว้ที่สูงข้างบน เหมาะกับการใช้ลากหรือยกของที่น้ำหนักมาก 
  • เกียร์ทดทรงนอน ส่งกำลังโดยใช้สายพาน, เฟือง, ยอย, โซ่ หรือคับปลิ้ง  
  • เกียร์ทดทรงนอนเพลาที่เข้าทางด้านข้าง ชี้ลงล่าง ใช้ในการที่ขับแกนให้หมุนในแนวตั้ง ขับด้านบน 
  • เกียร์ทดเพลาที่เข้าทางด้านข้าง จะตั้งขึ้นบนโดนไม่มีการไหลของน้ำมันเกียร์สู่ด้านล่าง เหมาะกับการขับในแกนให้หมุนในแนวตั้ง ขับด้านล่าง 
  • เกียร์ทดแบบหน้าแปลน ยึดกับมอเตอร์โดยตรงผ่านทางหน้าแปลน ไม่จำเป็นต้องผ่านทางเฟืองหรือยอยอีกที จึงสามารถใช้งานได้สะดวก ลดพื้นที่และติดตั้งง่าย 
  • เกียร์ทดแบบอัตราทดสูง มีทั้งหมด 2 ชั้น ทำให้อัตราทดรอบนั้นเพิ่มกว่าเดิม เหมาะกับงานที่รอบทำงานต่ำ แรงบิดสูง ช่วยประหยัดพื้นที่ ไม่เกิดการสึกหรอโดยง่าย ลดการทดรอบ 

จะเห็นจากบทความข้างต้นว่าเกียร์ทดรอบมีความจำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางและการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งการทำงานจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของเครื่องยนต์ จึงต้องมีการเลือกเกียร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Similar Posts