Tag: กำจัดปลวก

ปัญหาเรื่องการกำจัดปลวกปัญหาเรื่องการกำจัดปลวก

กำจัดปลวก

การกำจัดปลวก เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะสามารถช่วยให้อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างมาจากวัสดุไม้นั้นให้ปลอดภัยและมีความแข็งแรง สามารถทนและแบกรับปริมาณน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แน่นอนว่าปลวกนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สำคัญของไม้เลยก็ว่าได้ ถ้าเจ้าของที่พักอาศัยนั้นปล่อยปละละเลยจนปลวกนั้นกัดกินเนื้อไม้ต่อไป แน่นอนว่าความแข็งแรงของโครงสร้างของอาคารนั้น ๆ จะเสื่อมถอยลงไปอย่างแน่นอน และเป็นอันตรายต่อไปในอนาคตอีกยาว   ชีวิตของปลวก  ก่อนที่จะมาทราบถึงวิธีการกำจัดปลวกทางที่ดีเราควรรู้จักเจ้าปลวกตัวปัญหานี้ก่อนค่ะ ว่าเหตุใดทำไมเจ้าปลวกนั้นถึงชื่นชอบในการทำลายวัสดุที่เป็นไม้ด้วย สาเหตุนั้นก็สามารถทราบได้จากการศึกษาถึงวงจรชีวิตและกายภาพของปลวกกันก่อน โดยจากการศึกษาและค้นคว้าจากทีมนักวิจัยต่างประเทศก็ได้ทราบวาภายในลำไส้ของปลวกนั้นมีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดอาศัยอยู่ สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะอาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือหากมีตัวใดตัวหนึ่งเสียชีวิต ก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดนั้นเสียชีวิตตามไปด้วย โดยสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมีชื่อว่า โพรโตซัวในลำไส้ปลวกนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือการย่อยสลายเนื้อไม้ให้กลายเป็นสารอาหารและนำไปเป็นพลังงานให้แก่ปลวกในการดำรงชีวิตต่อไป  วิธีการกำจัดปลวกด้วยวิธีทางธรรมชาติ  ปัจจุบันมีวิธีการกำจัดปลวกอยู่มากมายหลากหลายวิธี วันนี้เราจะมาทำเสนอเพื่อน ๆ...