Tag: เกียร์ทดรอบ

มารู้จักกับ เกียร์ทดรอบมารู้จักกับ เกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ

เกียร์ทดรอบ เป็นเกียร์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการทำงานของเครื่องยนต์ โดยเกียร์ชนิดนี้จะอยู่ในมอเตอร์ สามารถตอบสนองต่อการใช้งานรูปแบบนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เครื่องยนต์ควรมี บทความนี้จะมาพูดถึงเกียร์ทดรอบว่าเป็นเกียร์แบบไหนแล้วมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง  เกียร์ทดรอบ คือ ?  สำหรับความหมายของ เกียร์ทดรอบ ซึ่งในภาษาอังกฤษมีชื่อว่า Gear reducer หรือเรียกได้อีกอย่างคือ Worm Gear นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ใช้ส่งกำลังแบบปิดอิสระ เพิ่มแรงบิด ลดความเร็ว จุดประสงค์คือการตอบสนองต่อมอเตอร์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมเครื่องยนต์ให้เคลื่อนที่ช้าลงหรือเร็วขึ้น กำลังการส่งมีสูง ออกแบบโครงสร้างของเกียร์นี้จะเป็นไปตามหลักของโมดูลาร์ ทำให้ง่ายในการรักษาและการใช้งาน มีความคงทน ใช้ได้นาน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เกียร์กับเครื่องจักรซึ่งเป็นที่นิยมมาก   เกียร์ทดรอบ มีหลักการทำงานอย่างไร  การทำงานของเกียร์ทดรอบนี้ทำงานโดยใช้เครื่องส่งกำลังไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ มีหน้าที่ส่งกำลังผ่านทางเกียร์ชนิดนี้ ลดการหมุนซึ่งส่งจากเครื่องไปยังมอเตอร์ผ่านฟันเฟือง หรือเพิ่มแรงบิด แต่กำลังขับนั้นเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เกียร์ที่เลือกใช้นั้นมีหลายแบบ ได้แก่ ...