Lifestyle Shopping

บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน มีตรวจแบบไหนบ้าง

บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานสร้างความสบายใจให้เพื่อนร่วมงาน และก่อเกิดสังคมการทำงานที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคภัย โดยการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในร่างกายมนุษย์ในปัจจุบันนี้ มีวิธีการตรวจที่ค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้นก่อนที่คุณจะใช้บริการตรวจ โควิด-19 ก่อนเข้าทำงาน จึงจะมาแนะนำการตรวจ 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ในขณะนี้กัน   แนะนำ 3 บริการตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน  1. การทดสอบระดับโมเลกุล (การทดสอบ RNA หรือ PCR)  การทดสอบวินิจฉัยประเภทนี้ ถือว่ามีความละเอียดอ่อนที่สุดในการตรวจหาการติดเชื้อทั้งหมด และผลลัพธ์มีความแม่นยำสูง โดยจะมีการเก็บน้ำมูกจากจมูก หรือลำคอของคุณโดย ที่เก็บเชื้อทำความสะอาดแบบพิเศษ  2. การทดสอบแอนติเจน (การทดสอบอย่างรวดเร็ว)  การทดสอบวินิจฉัยประเภทนี้มักเหมาะแก่การทดสอบอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเวลาในการตอบสนองเร็วกว่าการทดสอบ RNA มาก อีกทั้งการผลิตชุดตรวจยังถูกกว่าอีกด้วย […]

Read more